Tentang Saya

My photo
SK Kampung Raja, Cameron Highlands.Telah berkhidmat selama 8 thn. Tapak bermula di SK (LKTP) Jenderak Utara, Kuala Krau, Temerloh selama 2 tahun kemudian ke SK Terisu, Cameron Highlands selama 5 tahun dan SK Kampung Raja bermula tahun 2011. Mendapat pengetahuan pedagogi perguruan di Maktab Perguruan Islam, Bangi. Kini meneruskan pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI).

Hebatnya Kita

KOLEKSI BAHAN MATEMATIK

Bahan 1 : Kipas Sifir
Bahan ini boleh dijadikan satu projek untuk keceriaan kelas. Paparan sifir dalam bentuk hiasan kipas boleh menarik minat murid. Di samping itu, boleh dijadikan bahan bantu belajar untuk murid secara kumpulan.
Ini adalah gambaran bilah kipas yang belum dipotong dan disusun. Telah disediakan dari sifir 2 hingga sifir 12. Jika berminat boleh dapatkan arahan pembinaan dan bahan-bahan ini di sini >>>>>>Kipas Sifir (Slideshare) atau Kipas Sifir (Mediafire)

Bahan 2 : Kipas Nombor
Ini juga adalah bahan pembinaan turutan nombor dari 1 hingga 100 dalam bentuk kipas. Pembinaan bahan ini juga sama seperti kipas sifir.
Bahan ini juga boleh di dapati di >>>>> Kipas Nombor (Slideshare) atau Kipas Nombor (Mediafire)

Bahan 3 : Fakta Asas
Ini adalah modul fakta asas Matematik yang merangkumi 58 lembaran soalan Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi. Setiap lembaran mempunyai 60 soalan yang harus dijawab dalam masa yang singkat. Ia boleh dijadikan program panitia atau program pnp di dalam kelas sebagai kemahiran penguasaan operasi asas.

Contoh lembaran soalan Tambah :::::::::::: > 


<::::::::::Contoh lembaran Soalan Tolak :   
Contoh lembaran Soalan
Darab ::::::::::::: >     


< ::::::::  Contoh lembaran  Soalan Bahagi :   
Contoh lembaran gabungan semua operasi :::::::::: > Bahan ini boleh download di sini  >>>> FAKTA ASAS (Mediafire) atau FAKTA ASAS (Slideshare)    
Selain itu, terdapat juga beberapa lembaran aktiviti murid yang mungkin bersesuai dan boleh digunakan.

Melukis jarum jam. Latihan ini terdapat dalam bentuk angka dan perkataan. Cuma latihan ini di dalam Bahasa Inggeris.
Latihan ini pula untuk menguji kemahiran murid menulis masa dalam perkataan atau angka. Latihan ini juga di dalam Bahasa Inggeris. 
 Jika berminat dengan koleksi ini, boleh download di >>> MASA DAN WAKTU (Mediafire) atau MASA DAN WAKTU (Slideshare)

Bahan 4 : Slide Konsep Luas
Bahan ini boleh di download di >>>>>Konsep Luas (Mediafire)  
Boleh juga di dapati dari Slideshare di bawah :


Konsep Luas
View more presentations from faizahsaiful

Cara pembundaran nombor.......boleh lihat di sini >>>>>bundar
 

Siapa Kita

Rakan-rakan Lain